Sazebník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami
Vyšetření pro řidičský  průkaz 500 Kč
nad 65 let 300 Kč
Vyšetření   pro zbrojní průkaz 600 Kč
Prohlídka pro sportovní činnost 350 Kč
Soukromé  a pracovní cesty  do zahraničí      500 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu  a ost.   profesních průkazů 400 Kč
Vyšetření před  nehrazenou  lázeňskou péčí 350 Kč
Závodní prohlídka  smluvní 400 Kč
Závodní prohlídka   bez smluvních závazků     600 Kč
Předoperační vyšetření  u operací nehrazených  ze ZP   500 Kč
Vypsání pojistky, bolestného, odškodnění …. 
dle náročnosti
od 250 Kč
Aplikace očkovací látky  nehrazené  ZP/ na žádost  pacienta/ 180 Kč
Administrativní úkon   / á 10 min  / 100 Kč
Přihláška ke studiu 50 Kč
Výpis  ze zdravotní dokumentace 200 Kč
do předloženého formuláře 300 Kč
Potvrzení na vlastní žádost 200 Kč
   

Cena za pořízení  kopie   dokumentace  5 Kč  za 1 stránku  a 200 Kč   za ½ h  času lékaře 

Cena očkovacích látek smluvní dle distribuční ceny k vyžádání  v ordinaci

V naší ambulanci nepožadujeme  písemný souhlas  u žádné námi poskytované  zdravotní  služby.

Platnost od 1.10.2018

Platba pouze v hotovosti