Sazebník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami
Vyšetření pro řidičský  průkaz 600 Kč
nad 65 let 350 Kč
Vyšetření   pro zbrojní průkaz 700 Kč
Prohlídka pro sportovní činnost 450 Kč
Soukromé  a pracovní cesty  do zahraničí      500 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu  a ost.   profesních průkazů 500 Kč
Vyšetření před  nehrazenou  lázeňskou péčí 500 Kč
Závodní prohlídka  smluvní 400 Kč
Závodní prohlídka   bez smluvních závazků     700 Kč
Předoperační vyšetření  u operací nehrazených  ze ZP   700 Kč
Vypsání pojistky, bolestného, odškodnění …. 
dle náročnosti
od 350 Kč
Aplikace očkovací látky  nehrazené  ZP/ na žádost  pacienta/ 180 Kč
Administrativní úkon   / á 10 min  / 150 Kč
Přihláška ke studiu 100 Kč
Výpis  ze zdravotní dokumentace 300 Kč
do předloženého formuláře 500 Kč
Potvrzení na vlastní žádost 300 Kč
 Doplatek na injekčně podané léčivo  100 Kč

Cena za pořízení  kopie   dokumentace  5 Kč  za 1 stránku  a 300 Kč   za ½ h  času lékaře 

Cena očkovacích látek smluvní dle distribuční ceny k vyžádání  v ordinaci

V naší ambulanci nepožadujeme  písemný souhlas  u žádné námi poskytované  zdravotní  služby.

Platnost od 23.5.2022

Platba pouze v hotovosti